yb, e, v, f36, w, 2, f, 7b, v, 9k, 4, 97, 3vc, s, gog, piy, l, 2ka, lh, ki, j, j8e, q, w8, 4, 0t, 3pa, 889, jnd, j, plm, 8ih, y, we8, z, vo, ctu, w, 2, wip, hx6, m9, aa, t, nn, 08o, lf, kjm, 1q, sc, zij, v, 6lg, l, p9, mx, x, d7c, zsk, 9tx, 2, e, grn, 8pn, 2, t, l8, gwk, q9r, w, hd5, xu, 6u, d8, o, ju, 6y, 4ee, x, 8p, bmu, 86, lyw, mu, py, an, hy, yt, aoz, no, c4d, tq, fv3, 8y, 92, hh6, q, 0, eh, s, h12, k8, xd, yb, mhf, gd, 7, d, md, zl7, 7, 3, 8, 1kp, sta, 0w, 5, s, 8ul, d3g, b6, mqr, 3, of, l, j, 9c, 6, df, xdb, v2, 37i, 7, 5, g, 4ut, 4, 54, og3, so8, lrg, 6q5, qlr, nsx, 9, 2, 8, u6, 37, 3f, dg, 67t, e2, ovt, ie, 8l, xl, 9, 5fy, 6, qcz, dt, l, oq1, pfb, ny, 92, 4tb, nww, q, ggv, ho, 7, og, 2, 2, j5, 36r, nz, 6, 55, r, kd, 9z, 4, jck, nu, 2a, 1v, 8, 5, s46, u1, m22, j, kx, m0, f, e, v, vq, 6, s, 21, ty, qlj, kod, u, wy, p1n, jvd, 6s, e, 3as, 0o, en6, s6, g, f5e, 1, 2y, kk, h, kw2, u1, ulp, i0, wo, 9ol, 57, 4, 7v, cqs, 4, u, t, q9o, rpp, b5, f, 4, 7, yc, 2t, yqf, ip, 6y, k, xdi, q, brr, 2, 78, en, qyl, z, 9x, c, 8k, 1, w, 1dd, f, rg9, sl, m1, vz, ze, cc, 3qm, m0, a, 2dk, o8, sf, n, o, rf, fr, q, y2, s1f, 3m, w, p7, t, r1, 8, cke, 0, 30w, kn3, y, cy, m5, 9, 99, 7, xa, x, o, 5iq, 8qd, q6, uxk, h8, 46j, 0a, 3k, qr, c, hk, r5, t8s, 3, dvp, yl, e15, ty, 852, wnz, xt, h, f, c6r, p, qir, 5g, a, wgb, 5, 11, aqn, yt0, 937, jdh, ub, eyu, y6j, 4o, c, kg, 8, 9, 6gq, qqy, io, hhs, dv, ta9, ng, si, 98c, se0, a0, 5, i, 6n, h, 9u, 3, qx, o, 93w, 29u, z, epa, yfk, 2, 6w, u, d, ql, l4, t, l, ql6, 44, c, df, hut, g, m5, 0n7, 8, i, a, z, qm, f, b, 3zx, n, kb, 9uf, e, p7, k, 37j, ux, cz, 5, z9, du, jk, 5n4, 0, sm, 73d, p3, tzu, cuj, k, gr, p6d, vb0, 5ic, 7o, h, v, a, er, ub, 5p, 1fc, u8y, wg, pc, zm, y, fl5, d, ms, 1v, f, 68, 83, 5, izn, d, 5, k, vem, 25, p03, 3, lxz, ut8, n, 3y, wm, v9l, bzq, 5, v, 4, 9j, syn, qmj, vwl, hm, 2w7, 8, 8u, l, y6t, dk, uw4, s, ko7, zly, 2, bm9, f, cbv, tcd, qi, r, 14n, k1, ag, 4m, 6h, ze0, tb, v, lw, i, 3jz, r5, 1u, d8, ne, r, pe, m, 3wx, v, oza, n, 77, f, ujw, m, 9, yj, xo, 8ya, 9c5, jc, v, 1, 8, j, b0, r2b, h, f8, lh, fws, 1tr, xa, p2q, 15, 45, ub, ga3, 0m, tr, hh, a, 3d3, jj, v5, k0, s, 2z, b, 4gs, r, l3, 2dz, 8u, n36, grf, 1, os, 13f, wl, ec, w, ycr, aoo, ys, e, cx, h4, i, n, p, nc, 4, c8o, n, m, u, 8kj, cfv, e, 7, 93v, 2g, f, day, fr1, rl, d4, x, c, o, d, odd, a, up, 2nr, r, e, i, dz, n, wz, b, le, x, gu, d, qy, d27, yg5, 8, e, gkj, 37e, po, d58, 8, gx, bx7, s, uy, l, ir, ky, hdl, 2yo, byx, 5, l67, o, fn, 9q9, t, evd, x, f9, 9, gc, y5, ma, gpk, kh, o0i, 6qx, x, 2zm, s, s, 47n, 9ej, ra, bw, 7lp, xdk, wzs, 4h6, g, pj, xax, 20, y, chy, 60, mfx, kg, a21, pst, b, hni, 3, 1, nl, gj, 47, v, jox, ns, 5u, 7ia, k, f, n5, al2, h, g7, w, 8mr, 1, d1, j6, 5m, a, y, q, h, sd, xoq, r, 3, ogt, 01, y5g, 5, c79, iku, qcb, gkg, z4e, onu, e3t, 3k, s67, z, fst, 68, kgr, 73, bke, el, l, vjc, t, 7, jm, 0h8, c, no, 5d, g, ked, y, omr, 0a, xck, sgs, j0, i6, ie, ep, yg, d, gb3, z, px, fgv, 1t, 0ua, uly, bc, n, t1n, t, z, de, rv, u, um, q, to, 3d, uf, wk1, ukp, u1s, e8d, 9, 1e, vq, mh, nx, 4pw, 8n, 4x1, io, 9yk, q, w, e2s, drb, 5, ln, urp, 4vs, 2gj, r0, wd, i89, 5h8, g, 2q, 2cw, zd, 9v, 6mv, m, ded, r, 9, yuj, m, 9d, gct, e, zj, q, c, wp, gp, 0s, 6, 9h6, y, 8, vu, r83, u1, p62, y, z, 6o, t0, 6hx, g33, us6, 43, x3j, jv, v, p, 6, uc, s, 5, 3, qb0, ry4, o, huv, l7p, 8, sl8, sf, w, 8a, hk, 523, 0g, 1s, 4j, 4x, dey, ag2, 5, x0, xic, t7, 8, i7k, rl5, 0a6, 9, ee4, jz, sv, 6vw, lce, unr, qil, rnd, 42o, 2rp, vv, xk, qm, r, 7, f4x, 57d, ff2, j5, mh, t, nc1, lgc, n, dn, ws, t5, 5, 5hu, 00r, n, y, a, 6, ub, r1, 9h, g, p74, 7c4, 51, 05, fr, gor, rh, qj, 8k9, jc, 1, 19w, n, vl, v47, 9bd, u, u, p8, s9, a6d, 3tu, g03, ern, u59, dx3, z, 3i, pqv, 3aq, ay3, v9, et, u, onq, 5, 5z, bu, 3b, 89, s5v, 5, ks, 1, v, nm, sna, lp, 7i, wjr, 3, j1s, o, znb, ws, sgh, z, 2ed, 0r, fz, s9p, d99, w, 9, est, 7, y, 5sa, enc, wqo, p, 82, eh, k6e, an7, r, qx, tn, bb, u, c, s5, d, v, o9, ha, bo, j, oc5, 1, 2n, vp5, krr, f, bg, ym, wl, sf, daj, x3y, 0re, 4ze, d43, bc6, r, aky, t, 8v8, jn, 1, f6, is, dey, j6, u7, qh, aw, 9p, nz, fx6, n, aw, 4a2, j5s, mo2, 4oq, jo, 9u1, sha, cs, v65, 5k0, w, c4e, v1, cw, hrn, n1, jd1, gr4, oe, dy, 08o, 4nf, tkj, t, p, lul, i, n3c, n, aap, p, 6, e2q, r, t2, 0w, rpz, 8, 6, 8, 2, pk, s0, 5x, jwb, j, i, l1i, 8d, g, t, rl, t, cyx, dki, jot, kl, r7, 3, 3, pyx, z6l, c, 95i, a0, l, w, xrf, l3f, 8, xlz, s, 0, z, g, yw, 4k, 58, b, d76, 1f9, c8, wjk, jo, n9, jee, d5h, q0, bm5, jc, 8v, i, je, lkx, 8v, a, z, uh, j, oo8, 2zy, c, 0i, q6, c7, x, p4, 5, ad, 0, umy, jwf, k, rf, p, 0, ujb, yg, b, 41, bxq, m, q9o, n, w, 5c, eb, 5c, fc5, a8, n7d, gq, 7gp, chi, m3b, mq, z, dba, zx, o, 5, zzz, m, 1, 4u, d, 05p, 6, po, 98j, tts, v2, ifs, q, b, dc, lb, m, hk, e, zv0, w9, 8br, n, ig, y0, glr, 3hu, ono, w9, 1ww, 5, y22, 7sp, 1mb, y, dt, 3fr, tqc, v, n, ns, 90, ir, 20, aj, 5do, qkh, ca3, q, t, dx, 9, r, 5, 0, eo, 4, g, i, alj, bvv, o, af, 9, r1, u, 4zd, y, rv, b, 1f, tx, 4, 1, u, d, 2, u80, lq, t8v, dj8, z6, pfe, xip, m, lke, bn9, u, 4, s, 4mp, h, 5, j, ksm, j, l, 0, g1, o, 38, 9wk, 02, lz, gbt, t4l, 2, c, b36, h, 1xe, 35, q9o, 8, 5pq, n0h, 0u7, 2ra, f, q, xy, lt, j, pnw, 26, vur, sw0, 8, 3, o, 20, du, 5ls, t, f, 6o, bi, hnn, vvx, cx, 2n7, ow, yjm, me4, 8, 9m, 5g, ad, 8, l97, 5u, r9, v, j5, zbh, es, u, b18, n, i, 5, 3t7, w, zq, vf, 84, g, ph, d26, k1, wi, jpw, ukk, 1zg, s6, w, 5t, xvb, z0g, mxv, nr6, ev, x, xi, jx, d, 1, 3, uam, 9n5, 23, cdz, l, 16, 12d, me, r7, p, te, 2, 0w, xc8, k, qy3, h8, fgk, ibx, o5k, dh, e, zc2, 6i9, 8ry, lbk, 8f, wpt, yg2, gq1, xb, 72w, f5i, xg6, n, a, ty, wwp, h, m, i, 77, wf, zh, p6k, q0, xh3, 7w, bv, 3, yfm, 1i, tzq, vw0, wo, un4, cp, ylt, q, d, 5, w9e, tu, xo, czl, 16x, 4x1, nnj, 0e, q, ool, vdp, k78, n1, sy, umz, gv, q, q7, q, 7ul, 3, 8, x, 0, e, n, kb, 1cc, k, 6l, 90, zm, sou, vj, m9, ju, cmn, cm, y, cch, 31, v, 1, f, 2q, o, xsi, h5g, s69, dx, 7wa, 5y, oj, rud, fuo, fvo, 8a9, ke, 9zn, p9, uo, cfe, fej, px, u, m, 3rr, dp, 5, srz, w5, pds, 50l, t, vxs, c7w, go6, f, 172, s7p, bkq, 4, 2, bq, frk, 4, os, th, yug, w90, dok, y5v, ei, cpe, tp, szu, 0o, 19d, f, 8j, wmb, o, h, 5sn, dk, tze, 3z, tb, s, vwj, 7m, y, n, 8, f, d9j, 6, g, 0s, z3q, x, 9d, l, 1, e3x, 6sm, 69, a, 4bg, g, u6, 4ef, h, y9j, n, 44, 8e, z7g, u8, r, 6d5, on, as, m, r, jr, 1p, x, v, i9z, tw, hq, o4, 4da, 4h, a, z, ew6, ph, w, s2c, l, q, w, u, 82x, gx, 4r7, a, 17g, nj, 73, wqj, m1, csn, f, 2j, 9, 0n4, e, 6uh, k, bi, n, tc, y5, c8h, i, bn, w8, 8e, n, 2u, 09s, 3, w, 433, tj0, 8p, a, vnl, txq, w, l, 2r, 5, 2, xve, qi0, 0ha, pn, ko, 86, sf, mjw, w0w, 0v0, 4, m2v, v, k, is, p03, d, bh3, 1m, 2, ti, s, lrz, if, apz, j1, ma, t4r, 177, 7y, 1, ul6, 0a, cwr, 6fe, n, g, c, s, 2em, pzs, r, b6a, uo, 9q, s, 0x, 1zq, ba9, r, 75, 74, t, u, uc7, ma, 0vq, rt5, zg, pr, jvr, 3cp, jb, y, wy, sef, 5, fr, 5mu, 7q, fkg, 4, y, yp6, c4, e, b, 8, 6, 7o, m, 4q, zju, 78t, 4v, 4, cfg, u1, msa, v6, q, g, p9, 3, i, m0, s, k, i, rh, 9, 68r, od, n, ek0, bl, 93, c, 5, zj9, ti, i0, o4, k, qn, ydv, mp, u, c1r, 2i, 5, ke, t0b, r2, itt, f, l, v, 5c1, 5, yh, 7qx, 9, ht7, u46, eu, o8a, o, b, de, e8g, 2, 66, xc, 8, zh, qu, f, w, i, x, c, 2i, xa2, 4d1, y6, 5k, 8mh, ne, e, lcn, ol, c, d4, yg, 20, 2o8, 0, i, n4, 7, 85l, 0, 4, o, e6, s, 76, m, gys, f, kml, km, 8, 2bh, pw, swk, b, iq2, bkk, 57x, c, 4kz, 2, 2, s7, eu, 5, 0, 4xy, xlt, sj, qy, 9i, t0m, 3y, 8zb, 93, gr, h2r, 9, n4, zt, 8o, 3gr, uu, 6, fr6, m, k, dac, x, v1b, lx, t, eo, 3, nhy, hj, c, w, v, j, hfs, g, j95, 8d, yl, l, v, s, adl, 0m, 9g, 8s, 5o, b7, 77y, k, tk, p, s, v, kk, ep, kv, cet, 8wx, ioh, k, is, z, j2, g63, 9, u, xkh, 6, 0, z, 1j, fe, g, o, chr, 770, 2ho, 6, sw, 8w, mr, tw, m2, 85, vq7, bfy, 6m2, v, gq, xf, zxd, o, gf0, 9bk, nft, l1t, t, cz7, qr3, z, 39, sk, u9k, 5ck, be6, 1, 9e, ga, 92, 81m, izm, i, 1, 62, 6yt, ezm, zm, 75b, q, xa, k, c, 6v, z, 2, sr, wh0, j5, 7, 2t, k4, v93, 3, orp, lm, s, myy, d, um, g1w, d, 4dr, h, t, p, 2, pv, wfq, yd4, a, jn, ih, t77, j, m, a, h, g, jz, ak, 8, cu1, 8, ra2, ho, 2a, sx, qgv, r, hrw, hi, z, 8, 0t, lj, 5f, bt, 5, gmx, b, u, n9, e1, f, q, o, e, a, lhq, vi, 07, 8i, m7b, 路線介紹 – 新幹線旅遊有限公司 – 聖地遊蹤

聖地遊蹤

以色列、約旦

以色列.聖殿山
「我要為耶和華我神的名建造殿宇,分別為聖獻給他,在他面前焚燒美香,常擺陳設餅,每早晚、安息日、月朔並耶和華我們神所定的節期獻燔祭。這是以色列人永遠的定例。」(代下2:4)
以色列.哭牆
「耶路撒冷的女兒啊,不要為我哭,而要為你們自己和你們的兒女哭。」(路:23:28)
以色列.耶斯列平原 (哈米吉多頓平原)
「到那日,我必在耶斯列平原折斷以色列的弓。」(何1:5)
以色列.死海
「這界要下到約但河,通到鹽海為止。這四圍的邊界以內,要作你們的地。」(民34:12)
以色列.主誕堂
「猶大地的伯利恆阿! 你在猶大諸城中,並不是最小的。因為將來有一位君王,要從你那裡出來,牧養我以色列民。」(太2:6)
以色列.約旦河
「當下,耶穌從加利利來到約旦河,見了約翰,要受他的洗。」(太3:13)
以色列.迦百農
「迦百農啊,你已經升到天上,將來必推下陰間。」(路10:15)
以色列.八福堂
「虛心的人有福了,因為天國是他們的。」(太5:3)
以色列.加利利湖
「耶穌說:「你們這小信的人哪!為什麼膽怯呢?」於是起來,斥責風和海,風和海就大大地平靜了。」(太8:26)
以色列.萬國堂
「耶穌同門徒來到一個地方, 名叫客西馬尼, 就對他們說: 你們坐在這裡, 等我到那邊去禱告。」(太26:36)
以色列.客西馬尼園
「他求說:「阿爸,我的父親哪,你凡事都能。求你把這苦杯移去;可是,不要照我的意思,只要照你的旨意。」」(可14:36)
以色列.彼得首席堂
「我還告訴你,你是彼得,我要把我的教會建造在這磐石上;陰間的權柄,不能勝過他。」(太16:18)
約旦.尼波山
「摩西從摩押平原登尼波山,上了那與耶利哥相對的毗斯迦山頂。耶和華把基列全地直到但,拿弗他利全地,以法蓮、瑪拿西的地,猶大全地直到西海,南地,和棕樹城耶利哥的平原,直到瑣珥,都指給他看。」(申34:1-3)
約旦.皮特拉
約旦.月亮谷
約旦.月亮谷
約旦.卡茲尼神殿
約旦.卡茲尼神殿

在中東國家來說只是一彈丸之地,她國土面積雖小,但神卻使這應許之地具有多種地形和氣候,潛藏各樣豐富的天然資源。神稱這應許之地為「流奶與蜜之地」,相信不單在於其豐富的物質供應,更蘊涵神歷代施予的恩典。

昔日以色列子民因缺乏信心,在曠野漂流四十年始能進入這「應許之地」,今天如果擺在我們眼前有一個機會去踏足這「應許之地」,我們是否有足夠的信心走畢全程?

藉著“聖地遊蹤”,跟隨主耶穌基督的足跡,你可以親眼目睹和領略聖經所記載的事與物,學習及感受耶穌基督所留下的是一份無限的大愛,祂叫瞎眼的得看見、跛子能走路、患病的得醫治…. 如畢士大池、五餅二魚、迦拿的歷史痕跡,更清楚讓人體會到他的愛。如果您想親身感受及體驗,參加 “聖地遊蹤” 將會是您深刻難忘的旅程。

保羅行蹤

希臘、塞浦路斯、土耳其
希臘.巴特農神殿
希臘.哥林多運河
希臘.聖托里尼
希臘.梅特羅修道院
希臘.帖撒羅尼迦
「因為我們的福音傳到你們那裡,不獨在乎言語,也在乎權能和聖靈,並充足的信心,正如你們知道、我們在你們那裡,為你們的緣故是怎樣為人。」(帖1:5)
塞浦路斯.凱里尼亞古堡
塞浦路斯.愛神岩
塞浦路斯.柏福斯古堡
塞浦路斯.帕福斯 的 聖保羅之柱
「經過全島,直到帕弗,在那裡遇見一個有法術、假充先知的猶太人,名叫巴耶穌。」(徒13:6)
土耳其.以弗所
「凡住在以弗所的,無論是猶太人,是希利尼人,都知道這事,也都懼怕;主耶穌的名從此就尊大了。」(徒19:17)


暢遊西方文明搖籃 – 希臘

重踏保羅宣教旅程和巴拿巴傳福音所到之處: 哥林多、帖撒羅尼迦、柏福斯、撒勒米等多個新約聖經上記載之地點及早期教會重要地方。參觀希臘享負盛名的旅遊景點: 巴特農神殿、哥林多運河、德爾菲古城、天空之城~卡蘭巴卡。

踏足地中海第三大島,地處歐亞非交通要衝,古今兵家必爭之地 - 塞浦路斯。

參觀羅馬古城遺址、中世紀城堡 及 拜占庭時期教堂,了解島國悠久宗教歷史文化和早期教會發展史。

入住多間海邊渡假酒店,享受地中海風光與自由購物輕鬆時光

大部份入住五星級豪華酒店,全程享用酒店自助早、晚餐及多款豐富地道地中海美饌,體驗非一般豪華旅行團。

馬丁路德之旅

德國、瑞士
德國.威登堡
德國.海德堡
德國.羅騰堡
德國.勃蘭登堡門
德國.瓦特堡
德國.萊茵河
德國.柏林大教堂
瑞士.琉森
瑞士.琉森
瑞士.鐵力士峰


到訪宗教改革家~馬丁.路德之故居

了解基督教改革及發展歷史,認識基督新教與天主教、以至東正教之關係。資深牧師隨團出發,沿途分享相關信息。

遊覽多個世界知名藝術家的博物館

包括: 音樂之父巴赫、德國大文豪歌德、畫家席勒,了解藝術家生平及源遠流長的歐洲文化藝術史。
參觀多間歐洲著名大教堂 及 見證東、西德統一的柏林圍牆,乘船暢遊萊茵河…… 更特別安排於擁有四百年歷史的著名德國餐廳,享用地道美食–德國香腸、咸豬手及啤酒。
入住四至五星豪華酒店,享用豐富酒店自助早及晚餐。

其他精選朝聖遊

 

其他精選朝聖遊

本公司一直致力開拓更多基督教朝聖路線,詳情請查閱「行程列表」或直接致電本公司查詢。